15.INTERVENCIA: NAUČTE, AKO PODPOROVAŤ INÝCH

Naučte okolostojacich, ako minimalizovať dopad prípadov šikanovania vytvorením podpornej skupiny

Teacher: BULLDOG Team