13.UČTE AKÉ SÚ LIMITY A PRAVIDLÁ

Naučte svedkov šikanovania, ako reagovať na šikanujúcich, a dajte im vedieť, že ich správanie nie je v poriadku.

Teacher: BULLDOG Team