12.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Θύματα εκφοβισμού μπορεί επίσης να είναι αθλητές που δεν ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες.

Teacher: BULLDOG Team