12.INTERVENCIA: CHRÁŇTE VŠETKÝCH ROVNAKO

Obeťami šikanovania sa môžu stať aj športovci, ktorí nepatria do zraniteľnej kategórie.


Teacher: BULLDOG Team