1.ČERVENÁ ČIARA

Dan je trénerom basketbalového tímu na strednej škole. Pri výbere štartujúcich a náhradníkov svojho tímu na rozhodujúci zápas bral do úvahy najmä výšku hráčov a menej ich technické zručnosti.


Teacher: BULLDOG Team