11.ΣΠΑΣΤΕ ΤΙΣ ΚΛΙΚΕΣ

Ο προπονητής διασπά τις κλίκες που εκφοβίζουν ευάλωτους αθλητές.

Teacher: BULLDOG Team