10.ΟΡΓΑΝΩΣΤΕ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Ο προπονητής ενθαρρύνει ανοιχτές συζητήσεις όταν συμβαίνει ένα περιστατικό εκφοβισμού.

Teacher: BULLDOG Team