10.INTERVENȚIE: ORGANIZAREA DISCUȚIILOR DESCHISE

Antrenorul încurajează discuțiile deschise atunci când descoperă un incident de bullying.

Teacher: BULLDOG Team