10.ZORGANIZUJTE OTVORENÉ DISKUSIE

Keď dôjde k prípadu šikanovania, tréner nabáda hráčov k otvorenej diskusii.

Teacher: BULLDOG Team