9.ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Ο προπονητής προσδιορίζει την προέλευση του εκφοβισμού όταν συμβαίνει ένα περιστατικό βίας.

Teacher: BULLDOG Team