9.URČITE PÔVOD ŠIKANOVANIA

Tréner identifikuje pôvod šikanovania, keď dôjde k incidentu.

Teacher: BULLDOG Team