8.ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΜΑΔΑΣ

Ο προπονητής εκπαιδεύει τους παίκτες του απέναντι σε κάθε απαράδεκτη συμπεριφορά και δηλώνει ξεκάθαρα την τιμωρία του εκφοβισμού.

Teacher: BULLDOG Team