7.PREVENCIA: VZOR PROTI ŠIKANE

Dobrý vzťah medzi športovcami a trénermi znamená, že je menšia pravdepodobnosť, že sa budete správať nemorálne

Teacher: BULLDOG Team