5.MINIMALIZAREA GRAVITĂȚII UNEI FAPTE

Antrenorul încearcă să diminueze gravitatea abaterilor săvârșite.

Teacher: BULLDOG Team