5.ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Ο προπονητής προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα της πραγματικής του ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Teacher: BULLDOG Team