5.PODCENENIE ZÁVAŽNOSTI

Tréner sa snaží bagatelizovať závažnosť svojho skutočného prehrešku.

Teacher: BULLDOG Team