3.JE TO SPOLOČENSKY PRIJATEĽNÉ ALEBO NIE?

Tréner sa snaží vykresliť svoje správanie ako spoločensky prijateľné.

Teacher: BULLDOG Team