3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ Ή ΟΧΙ;

Ο προπονητής προσπαθεί να απεικονίσει τη συμπεριφορά του ως κοινωνικά αποδεκτή.

Teacher: BULLDOG Team