20.PREVENCIA: UPEVNENIE VZŤAHOV

Naučte rodičov, ako zlepšiť ich vzťahy so svojimi deťmi. Rodičia sú tí, ktorí sú často zodpovední za viktimizáciu ich dieťaťa.

Teacher: BULLDOG Team