19.ΠΡΟΛΗΨΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ

Ο γονέας εντοπίζει τρόπους με τους οποίους μπορεί να τονώσει την αυτοπεποίθηση του παιδιού του και αντιλαμβάνεται πως η συμπεριφορά του μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία του παιδιού του.

Teacher: BULLDOG Team