19.PREVENCIA: ZLEPŠENIE SEBAVEDOMIA

Rodič pozná spôsoby, ako môže zvýšiť sebavedomie dieťaťa a ako to môže ovplyvniť prežívanie dieťaťa.

Teacher: BULLDOG Team