18.INTERVENȚIE: ÎNVĂȚAȚI CÂND SĂ PĂRĂSIȚI ZONA

Martorii bullying-ului, dacă nu se simt în stare să intervină, trebuie să se îndepărteze de locul faptei, pentru a nu asigura audiență agresorului.

Teacher: BULLDOG Team