17.ΔΙΔΑΞΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ

Διδάξτε τους παρευρισκόμενους να ζητούν βοήθεια από τον προπονητή ή άλλον έμπιστο ενήλικα

Teacher: BULLDOG Team